Projektering

Vi projekterar inredningar, hyresgästanpassningar och detaljritningar med beskrivningar. Vi upprättar förfrågningsunderlag och utför inventeringar, upprättar lokaprogram samt program förrumsfunktioner och rumsbeskrivningar. Vid större byggprojektering tar vi till hjälp våra konsulter inom nätverket.  

Uppdragsansvarige upprättar erforderliga handlingar för disponering av lokaler enligt lokalprogram. Upprättar nödvändiga handlingar för byggnadspåverkande insatser, inredning, skyltprogram, färgsättning, tillgänglighet etcetera med förteckningar, beskrivningar och ritningar för inköp, produktion och leverans. Vid tillverkning och produktion sker uppföljningsarbeten samt samråd med entreprenör samt tillverkare angående produktionstekniska frågor. Kvalitets- och miljösäkring upprättas. Uppdragsansvarige deltar i projekterings- och byggmöten. Upprättar inventarielistor för befintlig inredning i samband med omflyttning och renovering.

Uppdrag

Sofia Hedkvist har under sina verksamma år som inredningsarkitekt sedan 1997 arbetat med en rad byggnader med stort kulturhistoriskt värde där projekten inburit ett hänsynstagande till miljön inomhus och en förståelse för andras kompetenser på området. Med husarkitektuppdrag för Länsresidensens alla representationsvåningar har Hedkvist Arkitektkontor byggt upp en erfarenhet med projektering av inredningar i kulturhistoriskt känsliga miljöer.

bord

Uppdragen omspänner även nybyggnadsprojekt initialt med idéskisser och alternativa lösningar med fokus på att utveckla moderna och hållbara miljöer för framtida bruk.

Organisation

Till hjälp har Hedkvist Arkitektkontor ett nätverk av husarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, och hantverkare med specialistkunskaper och antikvarisk kompetens. Kontoret kan därför erbjuda en projekteringsorganisation med ett gediget kunnande och bred kompetens inom arkitektur och i synnerhet området restaurering. Nätverket med underkonsulter, specialister inom hantverk däribland tapetsering, textil- och träkonservering, förgyllare med mera.

Hedkvist Arkitektkontor AB är medlem av Sveriges Arkitekter ArkitektService. Medlem i Sällskapet för Restaureringskonst.
Telefon: 070-2260909   e-post: sophia.hedkvist [a] hedkvistarkitektkontor.se