Hedkvist Arkitektkontor AB

Företaget Hedkvist Arkitektkontor AB ägs av Sofia Hedkvist som också leder verksamheten. Hedkvist Arkitektkontor erbjuder kvalificerade arkitekttjänster inom inredningsarkitektur, restaurering, ombyggnad, hyresgästanpassning, förändringar i känsliga miljöer med syfte att eftersträva långsiktig kvalité i material och formgivning och med hänsyn till det historiska arvet.

Hedkvist Arkitektkontor AB är medlem av Sveriges Arkitekter ArkitektService. Medlem i Sällskapet för Restaureringskonst.
Telefon: 070-2260909   e-post: sophia.hedkvist [a] hedkvistarkitektkontor.se