Hedkvist Arkitektkontor AB är medlem av Sveriges Arkitekter ArkitektService. Medlem i Sällskapet för Restaureringskonst.
Telefon: 070-2260909   e-post: sophia.hedkvist [a] hedkvistarkitektkontor.se